Günümüzdeki Sınav Sistemleri Piyasaya Mı Yoksa Topuma Mı Faydalı Oluyor?

Günümüzdeki Sınav Sistemleri Piyasaya Mı Yoksa Topuma Mı Faydalı Oluyor?

Sınav sistemleri topluma fayda sağlamakla birlikte piyasaya da fayda sağlamaya çalışan bir gelişme göstermektedir. Sınav sistemleri öğrencilere fayda sağlamanın yanında bazı sistemin işleyişinden kaynaklanan bazı olumsuz sonuçlar doğurmaktadırlar. Bu olumsuzlukları şöyle sıralamak mümkündür:

 Sistemin sık sık değişikliğe uğramasıyla eğitime yansıyan olumsuzlukları

Günümüzdeki Sınav Sistemleri Piyasaya Mı Yoksa Topuma Mı Faydalı Oluyor? Sınav sisteminin sürekli değişikliğe uğraması eğitimin kökleşmesine, alışılanın dışında yeni bir sisteme alışma sistemine alışmaya çalışılarak zaman kaybının meydana gelmesine, yeni sistemin meydana getirmiş olduğu emek kaybı ve en önemlisi eğitimin sistem değişikliğinden eğitimin her zaman aynı seviyede seyir etmesi gibi birçok olumsuz etkisini gösteriyor. Tabi sadece olumsuzlukları yok sistemin kendini bu sistemin bir parçası haline getiren eğitimin birçok yerinde insanlara istihdam imkânı sağlamaktadır ve bu sistemin eğitimin belli bir düzen içinde ilerlemesi ve eğitimin bu sistem içinde ilerlemesine olanak sağlamaktadır.

 Sınav sisteminin piyasaya etkisi ise;

Sınav sistemi piyasaya canlılık kazandırmaya gibi bir etkisi vardır. Bu etki sayesinde piyasaya etkili bir etkisi vardır. İnsanlar eğitimini sağlamaya çalıştıkları esnada emek ve para harcaması piyasanın canlı kalmasını sağlamaktadır. Buda ülkenin piyasasına olumlu bir şekilde etkilemektedir. Ülke ekonomisinin canlı ve olumlu bir şekilde kalmasını sağlaması ülkenin ekonomik krizden korunmasını ve bunun yanında vatandaşların istihdam imkânına sahip olmasını sağlamakla birlikte vatandaşların daha mutlu ve huzurlu yaşamasına olanak sağlamaktadır.

Sistemin ülkenin ekonomisine katkısı nedeniyle insanların işsiz kalmasına engellemekle ülkesinin asayiş ve güven ortamına zemin hazırlamaktadır. Bu durumda ülkenin güvenlik sisteminin daha az harcamalarına neden olur bu da ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. İlk çağlarda olduğu gibi insanların ekonomik seviyesi ne kadar yüksek olursa refah durumu ve eğitimi o kadar gelişme gösterir. İnsanların ekonomik seviyesine paralel olarak gelişme göstermektedir.

Leave a Comment