Gelişen Ülkelerin Diğer Gelişmekte Olan Ülkelere Göre Farklıları Nelerdir

Gelişen Ülkelerin Diğer Gelişmekte Olan Ülkelere Göre Farklıları Nelerdir

Yaşadığımız toplumda gelişmiş, gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkeler bulunmaktadır. Bu ülkelerde bulunan insanların tamamına yakını rahat ve yüksek refah ortamında bir hayat sürmek istemektedir. Bu isteklerinin gerçekleşmesi yaşadıkları toprak parçası ile doğrudan alakalı bir durumdur. Gelişmiş olan ülkelerde hayat standartları oldukça yüksekken gelişmekte olan ülkelerde bu durumdan bahsedemeyiz. Bu durumdan hareketle gelişen ülkelerin diğer gelişmekte olan ülkelere göre farklıları nelerdir?

Gelişmiş olan ülkelerde ilk olarak dikkat çeken noktalardan biri ekonomik özgürlüktür. Bu devletlerin diğer dış devletlerden bağımsız bir şekilde kendi ekonomik kararlarını verebilmesi, içinde bulunduğu topluma yansımaktadır. İhracat ile ithalat arasındaki dengenin korunması ile bu ülkelerde ticaret oldukça gelişmiş ve halkın kişi başına düşen yıllık geliri gelişmekte olan ülke vatandaşlarına göre oldukça fazladır.

Halkın ekonomik olarak kazançlı olması sosyal yönden gelişmesine doğrudan etki eder. Gelişmiş ülkelerin vatandaşları hukuksal süreçte kendi haklarının korunmasına daha çok dikkat ederek hak ihlallerinin önüne geçmek için, kendisine kanunun tanıdığı her türlü hakkı kullanır.

Gelişmiş ülkeler kendi ülkelerinden çıkan ham maddeleri işleyebilecek tesisleri kurabilecek kapasiteye sahip iken Gelişen Ülkelerin Diğer Gelişmekte Olan Ülkelere Göre Farklıları Nelerdirgelişmemiş ülkeler madenlerden çıkardıkları ham maddeleri işleyebilecek durumda olmadıklarından dolayı bunları doğrudan satışa sunar ve işleyip yüksek fiyatlara satabilecekleri ürünleri direk ham madde olarak satmak zorunda kalırlar. Gelişmiş olan ülkelere az gelişmiş olan ülkelerden hızlı bir beyin göçü yaşanmakta iken gelişmekte olan ülkeler nüfusunu doğum oranı ile artırmak zorunda kalır.

Gelişmiş ülkelerde yaşam ömrü oldukça uzun iken gelişmemiş ülkelerde kısadır. Evlenmeye olan talep yaşı gelişen ülkelerde yüksek iken gelişmemiş ülkelerde düşüktür. Okuma yazma bilmeyen insan sayısı gelişmiş ülkelerde neredeyse yok denecek kadar az iken gelişmemiş ülkelerde bu sayı azımsanmayacak kadar yüksektir. Gelişmiş ülkelerde metropol şehirleşme oranı fazla ve ülke içi göç az iken gelişmemiş ülkelerde metropolleşme oranı az ve ülke içinde gelişmiş olan şehre iç göç fazladır.

Related posts

Leave a Comment