Finans Eğitimi Nedir?

Günümüzde finans piyasası ve bu işle alakalı durumda olan finans eğitimi popülaritesini arttırmıştır. Bununla birlikte Türkiye’de yapılan araştırmalar doğrultusunda bireysel anlamda finansal eğitim seviyesinin alt seviyelerde olduğunu göstermektedir.

Finansal Eğitim

Globalleşen dünya ile 21. yüzyılın başlarında insanlar ve kurumlar finansal eğitimlerin önemini anlamış, bu doğrultuda yapılan çalışmalar popülerlik kazanır hale gelmiştir. OECD gibi bazı kurumlar finansal eğitimlere öncülük etmiştir ve bunu şu şekilde açıklamışlar: Finansal riskleri ve finansal getirileri yorumlamaya yönelik çalışmalardır, demişlerdir.

Neden Finansal Eğitime Sahip Olmalıyız?

Geliri arttırmak, parasal anlamda tasarruf etmek, gelir gide tablolarını iyi yönetmek, daha gerçekçi hedeflere yoğunlaşma, piyasada daha fazla aktif olma, tüketici haklarını bilmek ve kendini savunabilmek gibi birçok alanda kendimizi geliştirebiliriz.

Dünyada Finansal Eğitim Programları Ne Düzeyde?

Finansal eğitim, bilinçlenme ve doğru yatırımları beraberinde getirdiği için piyasa kızışmış ve işler zor yürür hale gelmiştir. Bu bilinçlenme de insanları bu yöne itmiştir. Bu da ön görülemeyen bir durum almıştır ve insanlar bu durumla başa çıkabilmek için çok farkı stratejiler kullanılmıştır. Sonuç olarak; finansal eğitim çalışmasında gündemi meşgul etme süreci, bireyler ve toplumsal açıdan taşıdığı önem belirtilmiştir. Bu önemde hem bireysel hem de toplumsal açıdan sürmekte ve gelişimini sürdürmektedir.

ABD’de yaşanan 2008 krizinden sonra devlet finansman anlamında işlerin kötü olduğu ve finansman okur yazarlığının arttırılmasını talep etmiştir. Finansal eğitim konusunda çok büyük söyleşiler kurulmuş ve bunun günümüzde uluslararası bir dayanışma birleştirici bir güç olarak görüyor. Bu anlamda organizasyonlar kurulmuş ve dünya da önde gelen ülkeler katılmıştır. Bu finansman zirvesinde Avustralya, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya gibi dünyanın büyük ticaret yüzdesini kapsayan devletler yer almıştır. Türkiye’de bu gelişimleri kamunun önünde gerçekleştirmiştir.

Leave a Comment