Endüstriyel Çalışmaların Ülke Ekonomisi İçin Önemi

Sanayileşmenin Ülke Ekonomisine Olan Katkısı

Endüstri, yani sanayi bir ülke ekonomisinin en dinamik kesimidir. Sanayileşmenin gelişmiş olduğu bir ülke kendi kendine yetebilen bir ülkedir. Dışa bağımlılığı azalır. Bir malı üretebilmek için ithalat yapmak durumunda kalmaz. Aksine ihraç eder. Sanayileşmenin bir diğer iyi yanı da makineleşmeyi beraberinde getirmesi olmuştur. İnsan gücü ile üretilen ürün sayısı makineleşme ile artmıştır. Hem zaman hem de maliyet açısından fayda sağlamıştır. Bizim ülkemiz daha çok tarım endüstrisinde gelişim göstermiştir. Bunun nedeni bulunduğu coğrafyadır. İklimin tarım ürünlerinin yetişmesine elverişli olmasındandır. Önceleri dışa bağımlı bir ülke iken teknolojinin gelişmesi ile makineleşmeyle tarım endüstrisinde artık ihraç eden ülke konumuna gelmiştir.

Sanayileşmenin Ortaya Çıkardığı Olumsuzluklar

Her gelişmenin iyi yanları olabileceği gibi beraberinde getireceği olumsuzluklar da olacaktır. Bunlardan biri sanayileşmenin getirdiği teknolojik ilerlemeler ile ortaya çıkan işsizlik problemidir. Endüstri gelişirken artık insan gücü kullanılarak tarım yapılmamaktadır makineler kullanılmaktadır. Sadece makineleri kullanacak kadar iş gücü istihdam edilmektedir. Fakat bazı bölgelerde ucuz emek hatta çocuk işçi çalıştırılmaktadır. Endüstri alanında bir yandan gelişmeler yaşanırken bir yandan da ucuz emeğin insanlarda yarattığı sıkıntı göçlere sebep olmaktadır. Bu da endüstri kesiminde insan gücünün yerinin makineye bırakmasına yol açacaktır. Hatta insanlar emeklerini ihraç etme yoluna giderek göçe yol açacaktır. Bir yandan endüstrinin gelişmesi için çabalar sarf ederken diğer yandan insan gücünün de koruyacak iş imkanları yaratılırsa ülke ekonomisine katkı daha fazla olacaktır.

Related posts

Leave a Comment