Endüstri Devriminin Günümüze Yansımaları Nelerdir ?

Endüstri Devriminin Günümüze Yansımaları Nelerdir ?

Dünya siyaset ve ekonomisine yön veren ülkelerin geçmişlerine baktığımız zaman bu ülkelerin endüstri devrimini gerçekleştirmiş olduklarını görürüz. Endüstri Devrimini gerçekleştiren ülkeler ekonomik anlamda sağlam ülkeler olup dünya siyasetine de yön verirler. Peki, Endüstri Devriminin günümüze yansımaları nelerdir? Bu başlık altında bu konuyu ele alacağız.Endüstri Devriminin Günümüze Yansımaları Nelerdir ?

Endüstri Devriminin Günümüze Yansımaları Nelerdir? Başlığını ilk olarak ekonomik alanında ele alacağız. Endüstri Devrimi’ni gerçekleştiren ülkeler günümüzde ekonomik anlamda güçlüdürler ve ekonomik krizlerden kolay kolay etkilenmezler. Bu devletler Sanayi Devrimi’ni gerçekleştirmemiş devletleri ekonomik anlamda etkilemek için ekonomide çeşitli ayarlamalar yapmaktadırlar ve Endüstri Devrimi’nin önemini devletlere göstermektedirler.

Bu konudaki diğer ayrıntı ise Endüstri Devrimini gerçekleştirmiş devletler endüstride yeni yatırımlar yaparak giderek zenginleşmektedirler ve diğer devletler ile aralarındaki farkı daha da açmaktadırlar. Bu devletler zenginliklerini eğitim ve bilime harcayarak teknik alanında kendilerini geliştirmektedirler ve böylece ekonomik anlamında daha da güçlü olmaktadırlar. Bu sirkülasyon neticesinde ekonomik ve diğer alanlarda güçlerine güç katmaktadırlar.

Endüstri Devriminin Günümüze Yansımaları Nelerdir? Başlığında ele alacağımız diğer alan ise siyasettir. Endüstri Devrimi’ni gerçekleştiren devletler daha da zenginleşmektedirler ve zenginliklerini sadece eğitim ve bilime değil ayrıca askeri alana da aktarmaktadırlar ve askeri açıdan güçlenerek dünya sahnesindeki rollerini güçlendirmektedirler. Ülkelerin dış politikalarını belirleyen unsur askeri güçleridir, askeri gücü besleyen ise finansal kaynaklarıdır.

Endüstri Devrimi’ni gerçekleştiren ülkeler Endüstri Devrimi’ni gerçekleştiremeyen ülkelere göre bir adım öndedir ve bu fark gerek finansal gerek askeri alanda kendisini hissettirmektedir. Askeri gücü belirleyen finansal kaynaktır demiştik, Endüstri Devrimi’ni gerçekleştiren ülkeler finansal açıdan güçlüdür ve dünya siyasetine bu devletler yön verir. Sonuç olarak dünya siyaseti bu devletlerin kararları ile belirlenir ve diğer devletler bu kararlar doğrultusunda hareket etmeye mecbur kalırlar.

Related posts

Leave a Comment