Silah Endüstrisi Nedir

Çoğumuzun hala endüstrinin ne anlama geldiğini bilmeyiz ve kafamızda soru işareti olarak kalmaktadır. Eski çağlardan beri insanlar ihtiyaçlarını karşılamak için kendi çabalarıyla birçok şey yapmaktaydı. İşte biz buna ham maddeleri işleyip eşya haline getirmeye endüstri diyoruz. Sanayi bir ülkenin gelişmesi için en önemli faktörlerden biridir. Etrafımıza baktığımız zaman Japonya, Almanya, Amerika ve Çin önemli sanayi ülkelerinden bazılarıdır.  Tarihi Sanayi 18. yüzyılın ortalarında İngiltere’de başlamıştır. Sanayinin ilk gelişmeye başladığı zamanlar çoğu makineler buhar gücüyle çalışmaktaydı. Teknolojinin gelişmesiyle artık daha konforlu ve verimli makineler kullanılmaya başlandı. Daha sonra Batı Avrupa’da yaygınlaşmaya başlayan…

Read More

Endüstriyel Çalışmaların Ülke Ekonomisi İçin Önemi

Sanayileşmenin Ülke Ekonomisine Olan Katkısı Endüstri, yani sanayi bir ülke ekonomisinin en dinamik kesimidir. Sanayileşmenin gelişmiş olduğu bir ülke kendi kendine yetebilen bir ülkedir. Dışa bağımlılığı azalır. Bir malı üretebilmek için ithalat yapmak durumunda kalmaz. Aksine ihraç eder. Sanayileşmenin bir diğer iyi yanı da makineleşmeyi beraberinde getirmesi olmuştur. İnsan gücü ile üretilen ürün sayısı makineleşme ile artmıştır. Hem zaman hem de maliyet açısından fayda sağlamıştır. Bizim ülkemiz daha çok tarım endüstrisinde gelişim göstermiştir. Bunun nedeni bulunduğu coğrafyadır. İklimin tarım ürünlerinin yetişmesine elverişli olmasındandır. Önceleri dışa bağımlı bir ülke iken teknolojinin…

Read More

Endüstri Devriminin Günümüze Yansımaları Nelerdir ?

Endüstri Devriminin Günümüze Yansımaları Nelerdir ?

Dünya siyaset ve ekonomisine yön veren ülkelerin geçmişlerine baktığımız zaman bu ülkelerin endüstri devrimini gerçekleştirmiş olduklarını görürüz. Endüstri Devrimini gerçekleştiren ülkeler ekonomik anlamda sağlam ülkeler olup dünya siyasetine de yön verirler. Peki, Endüstri Devriminin günümüze yansımaları nelerdir? Bu başlık altında bu konuyu ele alacağız. Endüstri Devriminin Günümüze Yansımaları Nelerdir? Başlığını ilk olarak ekonomik alanında ele alacağız. Endüstri Devrimi’ni gerçekleştiren ülkeler günümüzde ekonomik anlamda güçlüdürler ve ekonomik krizlerden kolay kolay etkilenmezler. Bu devletler Sanayi Devrimi’ni gerçekleştirmemiş devletleri ekonomik anlamda etkilemek için ekonomide çeşitli ayarlamalar yapmaktadırlar ve Endüstri Devrimi’nin önemini devletlere göstermektedirler.…

Read More