Finans Eğitimi Nedir?

Günümüzde finans piyasası ve bu işle alakalı durumda olan finans eğitimi popülaritesini arttırmıştır. Bununla birlikte Türkiye’de yapılan araştırmalar doğrultusunda bireysel anlamda finansal eğitim seviyesinin alt seviyelerde olduğunu göstermektedir. Finansal Eğitim Globalleşen dünya ile 21. yüzyılın başlarında insanlar ve kurumlar finansal eğitimlerin önemini anlamış, bu doğrultuda yapılan çalışmalar popülerlik kazanır hale gelmiştir. OECD gibi bazı kurumlar finansal eğitimlere öncülük etmiştir ve bunu şu şekilde açıklamışlar: Finansal riskleri ve finansal getirileri yorumlamaya yönelik çalışmalardır, demişlerdir. Neden Finansal Eğitime Sahip Olmalıyız? Geliri arttırmak, parasal anlamda tasarruf etmek, gelir gide tablolarını iyi yönetmek, daha…

Read More