Ana Kültürü Sevmek Önemli Mi?

Ana kültürü sevmek önemli mi? şeklinde sorular bu süreçte fazlasıyla karşımıza çıkıyor. Öncelikle şuna değinmek gerekir ki bir toplum içerisinde mutlu bir yaşam sürmenin, huzurlu bir yaşam sürmenin en önemli koşullarından biri ana kültürü sevmek ve benimsemektir. Bunun olmadığı durumlarda toplumdan kaçış, asosyal bir varlığa dönüşme ve en önemlisi psikolojik problemler gözlenebilmektedir. Bunun sonucu olarak toplumda sağlıklı bireyler yetişmesi maalesef ki mümkün değildir. İnsan değişken bir varlıktır her saniye görüşleri hisleri değişebilmektedir bu sebeple her insanın her kültürü her toplumu benimsemesi sevmesi mümkün değildir.

Topluma nasıl zarar verir?

Burada ki temel husus çift taraflı çatışmadır. Toplumda ana kültürü benimseyen sahip çıkan kişiler diğer kısma saygı gösterirse diğer tarafta aynı şekilde saygı gösterirse ve saygı görürse bu büyük bir probleme yol açmaz. Ama maalesef ki geri kalmış ülkelerde saygı kavramı yeterince oturmadığından toplum içerisinde büyük bir probleme ve çatışmaya yol açmakta ve zamanla toplum içerisinde birbirine nefret duyan insan kitlelerinin oluşmasına sebep olmaktadır. Bu şekilde sorun yaşayan toplumun huzurlu olması mümkün değildir.

 Nasıl düzeltilebilir?

Yukarıda da belirttiğimiz üzere en önemli öğe saygıdır. Zaman içerisinde toplumda saygı ve hoşgörü temelinin oluşması gerekmektedir. Gerekli görüldüğü takdirde çocukluk yaşlarından itibaren insanlara bu öğelerin ciddi bir eğitimle herhangi bir ideolojik baskı olmadan öğretilmesi gerekmektedir. Eğer bu şekilde önlemler alınırsa ve insanlar birbirine saygılı ve hoşgörülü olmayı öğrenirse toplum içerisinde herhangi bir sorun kalmayacaktır. Son olarak unutmamamız gereken en büyük sonuç ise her insan her düşünceyi sevmek, benimsemek zorunda değildir bu insanları kabullenmek ve dayatma yapılmaması gerekir, çift tarafla saygı tüm sorunları ortadan kaldıracaktır.

Leave a Comment